Egy imádság egy szeretett személyért, akit most hívnak

A technológia korában egyre több probléma merül fel, de a megoldási módok sokszorosodnak. Ha ősi időkben imádkoztak az Úrhoz, hogy a férj visszatérjen a csatából, a látogató herceg felhívta a figyelmet a vörös leánykori, most imádkoznak, hogy a szeretett hívjon és hívjon egy dátumot. És ezek az imák nagyon jól működnek.

Fontos szabályok és az olvasás szertartása

Minden ima legfontosabb szabálya: amikor azt mondja, forduljon az Úrhoz a helyes szavakkal, amelyeket az idő és a generációk tesztelnek.

A keresztény imádság kiválasztása fontos hívás fogadásához gondosan olvassa el a szöveget. Néha imádságra adnak imát, amelynek cselekedete alapvetően Isten szavának ellentéte. A mágikus összeesküvés megsérti a személy akaratát, és felhívja őt, míg az Úr csak a választottat segíti és utasítja, nem törik meg akaratát, hanem megerősíti a már létező érzéseket.

Hogy az ima működik, megérthetjük az érzékek valódi természetét. Ha a srác nem hívta fel az imádságot többször megismételve, akkor az érzéseid nem elég erősek. Ne nyomd meg most, jobb, ha várj egy ideig, és próbáld meg újra megnyerni a szívét.

Nincs olyan szertartás, amely egy ima olvasására szól, hogy az ember szeretni, unatkozni és felhívni, ellentétben az összeesküvéssel. Bármilyen körülmények között imádkoznak és a napszaktól függetlenül. Tökéletesen a reggeli ébredés után, a ház egy különleges ima-sarkában, ahol Jézus Krisztus, a Szűz, Nicholas, a Csodálatos munkás ikonjai vagy mások állnak. Imádkozz a térdén, ajánlott a gyertyát gyújtani a jobb koncentráció érdekében.

Kérdezd meg az Urat, mint létező imát, és saját szavaiddal. Néha az utóbbinak a legjobb hatása van, mert az ima a szívből származik. A legrosszabb, azaz a nulla hatás lesz az ima, olvasson egy darabból vagy a képernyőből, szaggatott szavakkal, amelyek jelentése nem érti teljesen.

Az Úrhoz intézve fontos megérteni, hogy mit akarsz tőle, és hogyan közeledik hozzá, hogy készen álljon megköszönni neki egy szót, imát, tisztítást, böjtet, vagy templomba menni.

Ki imádkozik, hogy egy srác hívjon?

Bármi legyen is szent, akit átalakítasz, az imádság a Legmagasabbra emelkedik. A szentek az emberek és Isten közötti útmutatóként járnak el. Válassz ki valakit, aki közelebb van hozzánk, akinek életeiről többet tudsz, akinek emléknapja most ünneplik. Egy kis időt tölthetsz a szentekről, és válaszd ki a leginkább tiszteletreméltó személyeket az átalakításért.

A legerősebb imádság, amelyet egy szeretett ember hív, most a szívből származik. Sokszor megismétlődik, őszinte remegéssel a hangban és izgalom a szívben.

Annak érdekében, hogy az ima pontosabban és gyorsan elérje a Mennyországot, tanácsos imádkozni Jézusnak, Nicholasnak, a Csodakeresőknek és a Legszentebb Theotokosoknak. Ugyanakkor hasznos, ha egy megvilágított gyertya mellett szeretne egy fotót szeretni, hogy a képe jól látható legyen a hívásban.

Suttogva a fotón

Egy szeretett ember fotójában hatékony imát olvasunk. Nyomtasson előre egy fényképet, ahol a kedvencét teljes növekedés vagy a vállán ábrázolja, illetéktelen személyek nélkül. A képeket a kamera lencséjére kell irányítani.

Tartsa egy darabig a fényképet, melegítse fel a kezét. Akkor, csukd be a szemedet, mondj egy imát:

„Erős szeretet, őszinte szeretet nevében hívom az Úr Jézust. Hallgassátok meg szolgádnak (nevednek) a szolgáját (a szeretett nevét). Több mint bármi, szeretném szívünk újraegyesítését. Imádkozom, Uram, érintsd meg a bannereddel, tartsd meg a szívét és lelkét, felkeltem a képemet a szemében. Hadd gondoljon rám, ha igazán szeret engem, ő elborít engem, hadd hívjon, jöjjön, és öleljen, mert hiányzik neki, Isten. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.

Az Úrnak

Ahhoz, hogy egy szeretett ember hívjon, az imának őszintenek kell lennie. Ne feledje: egy ilyen ima nem szerelmi varázslat, isteni kegyelem iránti kérés.

Imádkozzunk az Úrhoz, vegyünk részt a vasárnapi szolgálatban, vegyünk részt a közös imában, majd gyertyát gyújtsunk az ikonra Jézusnak, és miután háromszor imádták, suttogta a következő szöveget:

„Uram Isten, tiszta a mennyben és a földön, az imám egyszerű és ezért sürgős számomra. Ne forduljon el, ne nyúljon ki, ne hagyja el, mindent elnyerje a szolga (név) kedvéért. Imádkozom a bűneim bocsánatkéréséért, a születésektől a mai napig, mert a lelkemben meggyújtott Fény egy hittel. Imádkoztam az ardens álmom teljesítéséről, a szeretet és az erős unió csatlakozásáról a földön. Engedd meg a szolgádat (a szeretett nevét) a kegyelmednek, emlékezz rám. Tedd a lelkedet a Fényére, hadd emlékeztess magadra, vigyázz rá, hívj. Többet akarok hallani, mint bármi más a világon. Köszönöm, Uram, mert örökké hálás vagyok neked. Amen.

Nicholas a Wonderworker

Nicholasnak, a Wonderworkernek való imádság nemcsak a szeretett személyt akarja felhívni, hanem az is, hogy eljöjjön. Nikolay prelátus segít minden kérdésben, és vele keresztül az Úr bármilyen problémával megoldható.

A hívás kezdeményezésére vonatkozó fellebbezés a Benefactor ikonján olvasható:

„Szent Miklósról, a Csodatestőrről és a Prelátáról. Imádsággal kérlek titeket, halljátok meg, Isten szolgáját (nevét). Célom egyszerű, de számomra fontos, mert imádkozom a szeretett Istenem szolgájának fontos hívásáért, kedvesem szívemnek (a szeretet tárgyának neve). Ha a szívében egy érzés elhalványul engem, hadd imádkozzam az Úr felől, felébredjen benne, hogy vágyakozik rám, és csak nyugodtan nyugodik meg, csak azért, hogy erősebbnek érezze magát. Az Úr nevében imádkozom, hallom és teljesítem a vágyamat, köszönöm ezt. Amen!

Isten anyja

A Szent Mária, az Isten anyja is hozzájárul a szív ügyeihez. Imádkoznia kell, miután korábban fürdött, tiszta ruhában öltözött, és virágokat és gyertyákat helyezett el a szobában.

Az ima szövegét a világ különböző oldalain háromszor olvassa el:

„A Szent Anya, egy keresztény család őse, elfogadja a lánya, Isten rabszolgái (név) imáját. A szent apostolok, angyalok, arkangyalok, szentek és szentek nevében kérlek tőlem, amit a szívem vágyik. A hívásról hamarosan, a szeretet figyelméről, imádkozom, az Isten szolgájáról (a szeretett nevéről) leginkább álmodom. Hallgass meg engem, a Legszentebb Anyát, a Szűz Márkot, ne hagyd el egy szerető szívünket szorongás és várakozás miatt. Imádkozzunk az Úrunkhoz, vigyázz rám, kérj szeretetet. Ebben az időben éjjel és nappal imádkozom, hogy most térdre imádkozzam. Amen!

Milyen gyorsan hívja a fickó?

Az imádság által a hívásra hívás hatásának sebessége számos tényezőtől függ: mennyit akarsz, mennyi ideig és őszintén imádkozol, és mennyire erősek az érzéseitek. Ha magabiztosak mindegyikük erejében, az eredmény nem fogja tudni.

Ne feledje, hogy korlátlan ideig imádkozhat, különféle szenteket választva, mert egy szerető szív nem áll meg más módon.

Ne feledje, hogy a férfiak nem mindig merik megtenni az első lépést, különösen, ha egy nő hideg és közömbös. Néha először hívnod kell, és meg kell hallgatnod a valódi meglepetésedet és az örömöt. A szeretetetek a kezedben vannak!