A házastársak erőteljes imádsága a gyermekeknek és a fogantatásnak

A gyerekek a menny igazi ajándéka, az áldás felülről és öröm a szülőknek. Sajnos nem minden pár kap egy gyereket, néha számos körülmény vagy betegség zavarja ezt. Ilyen esetekben lehetőség van arra, hogy imákkal forduljon a magasabb erőkhöz. A gyermek gyors koncepciójával és tehetségeivel kapcsolatos imákkal kapcsolatban olvass tovább a cikkben.

A feleség és a férj imádsága a gyermekek ajándékáért

Mindkét szülő imádkozhat a baba ajándékáért. Tehát az ima szolgálat több hatalmat szerez, és biztosan eléri a címzettet. Emellett külön imák vannak a feleség, a férj és az általános gyermekeknek való odaadásáért, mindkét házastárs által felemelkedve.

A feleség imái tartalmazzák a petíciókat:

  • Isten anyja

„Isten édesanyja, könyörületre és segítségre kérek titeket. Áldd meg az Úr Legmagasabb (legnevesebb) Úr legszívesebb rabszolgáját! Beseech Atyánk, és kérjen csodát, hogy megtisztelje az örökkévaló örömét, mint a szeretett gyermekét. Segíts a családodnak, hogy erősítsd meg, hozza be a boldogságot, hogy legyen (a neved). Dicsérjétek téged és a te fiadat, én és valaha, és örökké és örökké. Amen „;

  • Guardian Angel

„Az Úr angyala, hallgasd meg az Isten rabszolgájának hívását! Leereszkedés, közbenjáró és kérésemre. A Mennyei Atyától, hozza a kisgyermekemet a méhembe, mint egy magot a termékeny földön. Védje meg és védje meg őt a szenvedésektől és a szerencsétlenségektől, a bánattól és a bánattól, a betegségtől és a gonosz látványtól, hogy Isten és az ő szentjeinek dicsőségét viselje és megszülethesse. Ámen. Ámen. Amen „;

  • Matrone Moskovskaya

- Matushka Matrona, imádkozz az Úrért mindazokért, akik szenvednek és boldogtalanok. Könnyekkel és kétségbeeséssel a Te segítségét kérem segítségért és védelemért. Imádkozz nekem (a név) a Legmagasabbnak, kérlek az Ő irgalmasságát. Jó Isten, küldjön nekem egy gyereket (nevet) és a férjemet (név nevét). Szeretjük a gyermeket, védjük és ápoljuk az igazságot és az ortodoxiát, tápláljuk, dicsérjük az Urat végtelenül és szolgálja a hitet. Remélem téged és dicséretet. Amen.

A férfiaknak dicséretet kell nyújtaniuk a gyermekeknek adott ajándékért:

  • Zechariás szent próféta

„Isten imádatos szentje, Zakariás szent próféta, kérlek, és kérem az irgalmasságodat. Forduljon az Úrhoz, és kérje feleségem áldásait, az Isten szolga (a feleség neve) és én, az alázatos Slave (a neved) a gyermekben. Örömmel tartjuk és betartjuk az Ő parancsolatait, bízunk bennünk a jótékonyságban, és fejünkkel verünk minket. Megígérem, hogy dicsőítem az Atyát, a Fiút és a Szentlelket a földön és nem az égen örökkön örökké. Amen „;

  • igazságos Joachim és Anna

- A szent Isten-szent, Joachim és Anno! Imádkozzatok az irgalmas Úrnak, hogy forduljon el az Isten szolga (a feleség neve) és az Isten rabszolga (az ő neve) az ő igazi haragjától, és forduljon a bűnbánat útjához, és vezessen át az ő parancsolataira. A világ imádságaival mentsd meg az életünket és adj egy újat. Igen, hagyja, hogy a régóta várt és már szeretett gyermeke legyen szent imádása. Dicsõség neked, szenteknek, a mi Urunknak, az Ő Fiának és a Szentléleknek, tisztelet és imádat örökre és örökké. Amen „;

  • Az Úrnak

„Az Atya, aki a mennyben van, a Mindenható Úr és minden jó, hallja a szolgáját (nevét), így ne forduljon el az alázatos kérésemtől. Imádkozom Ty-nek a jóért és a hatalmas örömöm megadásáért a családnak. Küldd el a gyermeket a feleségem, a Slave (név) méhébe, állítólag a teénkbe vetett hitünk imádatába és imádni fog. Szeretem ezt a mérhetetlen gyümölcsöt, és egyesítsen minket, és díszítsen életet a földön. Szolgáld az igazságot, te akarat és dicséret most és jó. Amen.

Többek között a házastársak fordulhatnak az Isten Anyjának csodálatos Theodore ikonjához, vagy teljesen reménytelen esetekben a Szűz „Váratlan öröm” ikonjára vonatkozó csodával.

Ha fia akarsz lenni

Előfordul, hogy a jövőbeli szülők célja pontosan a fiú fogalma. Gyakran ez olyan családokban történik, ahol már sok lánya van, és néha a házastársak azt akarják, hogy a fiú az elsőszülött legyen. Mindkét esetben egy különleges imádságot fog tenni, amely az Úrnak szól, a fia adásáról. Elolvashatja a férjét, feleségét vagy mindkét szülőjét, de mindig a hét férfi napján (hétfő, kedd, csütörtök) hajnalban.

Arra kell fordulnod, hogy szembesülj a felkelő nap felé, imádkozz, és mondd:

„Minden irgalmas Isten, halld a te Slave-jedet (a te szolgádat) (neved), ne mondj semmit, és vegye figyelembe az alázatos kérelmet! Mint a talaj homokszemcséje, a harmatcsepp a füvön, mint egy tiszta nap az égben, így hagyja, hogy az örököst kapjam a családomnak. Az Atya fiánál az áldás és az öröm páratlan. Dicsőség az örök és örökkévaló tiszteletre. Amen.

Ha mindkét házastárs elolvassa az imádságot, akkor sorban kell mondani: először a férj, akkor a feleség. A végén, győződjön meg róla, hogy kereszt és íj. Javasoljuk, hogy naponta ismételje meg az imát a terhességig és az első hónapig.

Felhívás a gyors koncepció csodálatos ikonjára

A gyors elképzelés érdekében egy különleges ima segítségére lehet fordulni, melyet a Szűz Mária Theodorov Ikonja nélkül elolvasnak. Mondd, hogy háromszor kell egymás után, miután minden egyes esés maga a kereszt és a meghajlás jele.

Ezt a petíciót a szent képpel ellentétes templomnak vagy otthonnak ajánljuk a következő szavakkal:

„A bánatban felkérem Te, Szent Anyát, az emberi faj közbenjáróját. Bízom a reményemben és a hitemben az erődben. Adj meg védelmet és védelmet, hogy a gyermek megszülethessen. Remélem a mennyei búcsút, és szívem gyengédségében imádkozom: Hail, az Isten anyja, a mi papunk és az ügyvéd, örökké és örökké örökké. Amen.

Az ima mellett Isten anyja más ikonokra is szól, két univerzális imával, amelyek itt letölthetők.

Szent Áldott Xenia, Petersburg

Bizonyos, hogy Jézus, a Szentpétervár bolondsága miatt, minden életében segített minden asszonynak, aki felkérte őt, hogy imádságon keresztül találjon gyermeket.

Jelenleg sok pár kétségbeesett abban a reményben, hogy gyermeke imádkozik a következő szavakkal:

„Szentséges Xenia, a sötétség eloszlatása és a szomorúságok kiküszöbölése. Adj, Isten szolga (a neved), az áldásod, érintsd meg az igaz és a jutalmat a szeretet gyümölcseivel. Hiszek a te hatalmadban és bizalomban, hogy elviselj és örülj az egészséges gyermekemnek. Köszönöm Tee-t, és dicsérem az öröket. Amen.

Jobb, ha az imádságot az életet adó keresztben mondjuk, vagy egy kis ezüst keresztet tartunk a tenyér között.

Hogyan imádkozni, ha gyermekeket akarsz?

Minden imát az utasításoknak megfelelően kell végrehajtani ahhoz, hogy egy nagyobb hatalom meghallgassa és teljesítse. A gyermekek tehetségét kérő imák is számos szabályt betartanak, amelyeket szigorúan ajánlott betartani.

A főbb szakaszok a következők:

  1. Egyházi látogatás;
  2. Az alapvető imák olvasása;
  3. Hálaadás imák.

Szükség van egy látogatásra az egyházban, hogy tisztításra kerüljön az imák előtt. Először is, mindkét házastársnak be kell vallanom, majd vennie a közösséget. Azt is felkérheted az író, hogy imádkozzon a pár és a boldog jövő egészségéért. Aztán elkezdenek olvasni az imákat, a nő terhességéig. Emellett az imádság ideje alatt tilos esküszni, dühös, rosszul beszélni, ételeket és alkoholt, dohányzást. Megfelelő életmódot kell vezetnie, segítenie kell a rászorulókat és a szenvedést, és rendszeresen részt kell vennie a templomban.

Pozitív eredmény után ne felejtsük el megköszönni az Úrnak és a Szentnek, akit segítséget kértek az ajándékért. Ezt saját szavaival lehet megtenni, a lényeg az, hogy a szívből indulnak és őszinte legyenek. A hálák imái az egész folyamat fontos eleme, segítik a renderelt hatás erősítését és az isteni hatalom további hangsúlyozását a gyermek megőrzésére.